ΕΣΠΑ 2021-2027

Η 12η Ιουλίου 2021 αποτελεί την σημαντικότερη ημερομηνία για το ΕΣΠΑ 2021-2027, αφού αφορά την  κατηγορηματική ημερομηνία υποβολής του κειμένου μέσω της πλατφόρμας SFC2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εταιρικό Σύμφωνο ΠΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027, μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.espa.gr/el/Documents/2127/Etairiko_Symfwno_Perifereiakis_Anaptyxis_2021-2027.pdf

Το νέο ΕΣΠΑ έχει θέσει 5 απλοποιημένους στόχους προς υλοποίηση και αυτοί αφορούν:

 1. Την καινοτόμα και έξυπνη οικονομική μεταμόρφωση μέσω της «Εξυπνότερης Ευρώπης»
 2. Την άμεση ενεργειακή μετάβαση  μέσω της «Πιο πράσινης Ευρώπης»
 3. Την καλύτερα συνδεδεμένη Ευρώπη με κύρια αναφορά στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών)
 4. Εστίαση στον Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
 5. Μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες

Στο ΕΣΠΑ 21-27, θα παρατηρηθούν απλούστερες διαδικασίες για την πληρωμή των δαπανών, με σκοπό την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Θα συμπεριληφθούν απλουστευμένες επιλογές επιλέξιμων δαπανών (SCO). 

Τα χαμηλότερα όρια συγχρηματοδότησης της ΕΕ κατανέμονται ως εξής:

 • 70% σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, Απόκεντρες περιφέρειες, Ταμείο Συνοχής & Interreg
 • 55% Περιφέρειες μετάβασης
 • 40% Πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προγραμμάτων που θα ανακοινωθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027, ανέρχονται σε €26,2 δις, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή σε €20,9 δις.

Παρακάτω αναφέρονται τα Τομεακά Προγράμματα με τα αντίστοιχα ποσά Δημοσίων Δαπανών:

 1. Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία», με ΔΔ 4.117.370.989 €. Εστιάζει στη Βιομηχανία 4.0, τα Clusters των ΜΜΕ, την βελτίωση δεξιοτήτων των εργαζομένων & στήριξη της επιχειρηματικότητας με την χρήση μηχανισμών.
 2. Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», με ΔΔ 637.898.862 €. Εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου τομέα.
 3. Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή», με ΔΔ 3.769.210.516 €
 4. Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών»: ΔΔ 2.313.798.223 € με προτεραιότητα στις βιώσιμες επενδύσεις των υποδομών μεταφορών. 
 5. Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: ΔΔ 4.410.656.859 € με προτεραιότητα εφαρμογής δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ενίσχυση δράσεων για την εκπαίδευση, την δημόσια υγεία & την επαγγελματική κατάρτιση.
 6. Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία», με ΔΔ 756.956.959 €
 7. Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», με ΔΔ 1.617.716.955 € για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης (περιοχές απεξάρτησης από λιγνίτη).
 8. Προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (βλέπε σημερινά Interreg)
  1. Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» με ΔΔ 468.744.879 €
  2. Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» με ΔΔ 433.944.275 €

ΠΕΠ: Περιφερειακά Προγράμματα

Το 33,33% των συνολικών πόρων της νέα περιόδου, κατανέμεται σε μία προσπάθεια να καταπολεμηθεί η κρίση που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες και να γίνει εκμετάλλευση του παραγωγικού δυναμικού των Περιφερειών.

Η κατανομή των περιφερειών είναι η εξής:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 604.933.191 €
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1.363.116.124 €
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 373.042.135 €
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας: 524.275.431 €
 • Περιφέρεια Ηπείρου: 403.288.795 €
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 373.042.135 €
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 357.360.855 €
 • Περιφέρεια Κρήτης: 534.357.651 €
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 272.219.935 €
 • Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 403.288.795 €
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 594.850.970 €
 • Περιφέρεια Αττικής: 2.025.044.839 €
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου: 388.165.465 €

Μοιραστείτε το:

Περισσότερα Άρθρα